Botkyrka Flygklubb vill fortsätta flyga högt
Inom en 30 km radie med centrum i Gamla stan har idag Stockholm sex flygfält; Barkaby, Bromma, Frölunda, Skå-Edeby, Vallentuna och Tullinge där Botkyrka Flygklubb  huserar. På sikt finns det en risk att det bara blir tre gräsfält kvar.
Då blir Stockholm ett svart hål för effektiva kommunikationer med allmänflyg och affärsflyg menar KSAK (Kungliga Svenska AeroKlubben) - en paraplyorganisation för flygklubbarna i Sverige. Allt detta skulle starkt påverka Stockholms ambition att bli centrum i Östersjöregionen. De tre stora Barkaby, Bromma och Tullinge kan då ha försvunnit.
 
År 1999, då detaljerad statistik fanns tillgänglig, hade dessa tre flygfält 85000 flygplansrörelser (starter och landningar) tillsammans med allmänflyg.
Man kan beskriva allmänflyget som en pyramid med flera lager. De understa två lagren består till största delen av flygklubbarnas verksamhet. De övre två av affärsflyg och den allra översta av det tunga affärsflyget, där koncernledare och politiska ledare utnyttjar affärsjetsetflygplan.
Privatflyget ska vara i det främsta ledet i världen vad det gäller användning av nya generationer för upplevelser både på fritiden och för effektiva transporter.
- Det innebär att fler får förmånen att uppleva den fascinerande känslan av att själva flyga ett privatplan, menar Bengt Jörgensen, som är ordförande på Botkyrka Flygklubb.
 
När vi nu är på väg in i ett alltmer utvecklat kunskaps- och informationssamhälle kan allt fler arbeta och bo var som helst i landet. Men då och då måste man resa till chef, arbetskamrater och kunder vilket gör det viktigt med lättillgängliga personliga transporter. Nya transportbehov skapas som dagens vägar, järnvägar och flygbolagsflyg inte löser.
Botkyrka Flygklubb hoppas att de ska gå att utse förhandlare för att lösa allmänflygets flygplatsbehov i Stockholm i samråd med regionens kommuner. De har ett par krav: Låt Botkyrka Flygklubb vara kvar på Tullinge tills bostadsbyggandet kräver annorlunda. Agera snabbt då Järfälla kommun förbereder bostadsbyggande som riskerar att störas av flygplatsen. En viktig lösning är också att öppna upp Bromma - den enda instrumentflygplatsen i Stockholm.

Botkyrka Flygklubb

Bransch:
Fritid / Nöje / Transport

Telefon: 070-5704370

Adress:
Botkyrka Flygklubb
Box 89
14621 TULLINGE
5 senaste företagen